درباره مرکز

شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (MHCS) در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر اين شركت در حيطه‌هاي مختلف آزمايشگاهي، برگزاری آزمون مهارت، بازرسي ملي و بين المللي كالا و بازرسي‌هاي فني نظير بازرسي فني آسانسور‌هاي برقي و تأييد نوع خودرو، ارائه خدمات آموزشی در سطح ملی  و ... فعاليت‌هاي خود را گسترش داده است.

دسترسی سریع

زمینه های برگزاری آزمون مهارت
A: آزمون مهارت مواد غذایی
B: آزمون مهارت مواد آرایشی  بهداشتی
C: آزمون مهارت خواص فیزیکی –  شیمیایی آب

اطلاعات بیشتر
مراحل ثبت نام و اجرای الگوی آزمون مهارت
ثبت نام در الگو های آزمون مهارت

Search