ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

درباره مرکز 1

شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (MHCS) در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. بخش آزمون مهارت مستقل یا خبرگی (Proficiency Testing) و به اختصار PT این شرکت، در سال 1396 با هدف تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه های کشور فعالیت خود را به صورت آزمایشی شروع کرد و در سال 1397توانست از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) مجوز برگزاری آزمون‌های مهارت با شماره گواهینامه تایید صلاحیت NACI/Pt/104 مربوط به نمونه‌های مواد غذایی (آزمون‌های فیزیکی-شیمیایی و فلزات سنگین)، آرایشی-بهداشتی (آزمون‌های فیزیکی-شیمیایی) و آب (آزمون‌های فیزیکی-شیمیایی) دریافت کند.

دسترسی سریع

زمینه های برگزاری آزمون مهارت
A: آزمون مهارت مواد غذایی
B: آزمون مهارت مواد آرایشی  بهداشتی
C: آزمون مهارت خواص فیزیکی –  شیمیایی آب

اطلاعات بیشتر
دانلودها

Search